ข้อมูลต่างๆ ด้านไฟฟ้า

สูตร การคำนวนค่าทางไฟฟ้ากระแสสลับ

                                        ตารางข้อมูลสายไฟฟ้า

ตารางข้อมูลสายไฟฟ้า ชนิด  THW
ขนาดสาย sq.mm. พิกัดกระแสเดินในอากาศ ( A ) พิกัดกระแสเดินในท่อร้อยสาย (A)
0.5 7 4
1.0 10 6
1.5 13 8
2.5 19 15
4 27 21
6 41 30
10 66 45
16 94 63
25 122 84
35 152 104
50 194 129
70 241 159
95 295 190
120 345 222
150 397 252
185 456 285
240 533 325
300 610 368
400 712 427
500 806 479
ตารางข้อมูลสายไฟฟ้า ชนิด  NYY
ขนาดสาย sq.mm. พิกัดกระแสเดินในท่อ ( A ) พิกัดกระแสเดิน ฝังดิน (A)
1.0 20 25
1.5 25 31
2.5 33 42
4 43 56
6 55 71
10 75 96
16 102 128
25 135 168
35 163 204
50 203 246
70 255 305
95 313 367
120 363 421
150 413 470
185 476 533
240 563 621
300 647 704
400 761 818
500 873 926

ข้อมูล จาก บริษัท บางกอกเคเบิล จำกัด
กลับหน้าหลัก